ഇരിമ്പിളിയം: പിരിഞ്ഞുപോകുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് വീടുകളിൽ ഫലവൃക്ഷങ്ങളുടെ തണലൊരുക്കാൻ തൈകൾ നൽകി വിദ്യാർഥികൾ. ഇരിമ്പിളിയം എം.ഇ.എസ്. ഹയർസെക്കൻഡറി സ്‌കൂളിൽനിന്ന്‌ കോഴ്‌സ് കഴിഞ്ഞുപോകുന്ന ഹരിതസേന വൊളന്റിയർമാർ, നാഷണൽ സർവീസ് സ്‌കീം അംഗങ്ങൾ എന്നിവർക്കാണ് ഹരിത

കടകശ്ശേരി: ഐഡിയൽ സ്പോർട്‌സ് അക്കാദമിയിൽ അത്‌ലറ്റിക് ഇനങ്ങളിൽ സെലക്‌ഷൻ ട്രയൽ ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് സ്കൂൾ മൈതാനിയിൽ നടക്കും. അത്‌ലറ്റിക്സിൽ കഴിവും അഭിരുചിയുമുള്ള ഏഴാംക്ലാസ് മുതലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പങ്കെടുക്കാം. പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് ട്രസ്റ്റിന്റെ

Don't Miss
Covid 19 Pandemic

Events

വളാഞ്ചേരി: അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വളാഞ്ചേരി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ സഹകരണ

എടയുർ: ജൂണ് 26 ലോക ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി എസ്.കെ.എസ്.എസ്.എഫ്

വളാഞ്ചേരി: SKSSF വളാഞ്ചേരി മർക്കസ് യൂണിറ്റ് ത്വലബ വിംഗ് 'നേതൃസ്മൃതി 2020'

കുറ്റിപ്പുറം ഉപജില്ലാ തല പഠനോത്സവം പൈങ്കണ്ണൂർ ALP സ്കൂളിൽ നടന്നു. MLA